Beirt Iascaire

Le Cáit Coffey

District Director: Pat KAVANAGH / Editor: Rory Darcy

Chuaigh beirt lads amach ag iascaireacht lá. Ag iascaireacht ós na carraigreacha a bhíodar agus slait iascaigh acu. Maidin breá gréine a bhí ann agus bhíodar ar a sáimhín só.

Pé útamáil a bhí ag duine acu, nár shleamhnaigh sé den carraig agus thit sé ceann ar aghaidh isteach sa bhfairraige. Mar bharr ar gach donas, ní raibh oiread agus buille amhaín snáimh aige. Go bhfóire Dia orainn, bhí sé ansan san uisce agus gach béic as agus é i riocht báite nuair a smaoinigh an lad eile ar phleann. Chaith sé ar dorú chuige agus tar éis cúpla iarracht do ghreamaigh sé air, ach go sábhalá Dia sinn, nár chur sé an dorú ina shúil. Bhuel do tharraing sé isteach é agus thug sé abhaile chuig a mhuintir é. Bhíodar cráite nuair a chonaic said an crot a bhí air. Tógadh go dtí an dochtuir é ach chaill sé radharc na súl. Ní mó ná sásta a bhí a thuismithreoirí agus chuireadar an milleán ar an bhuachaill a shábháil an lad eile. Chuireadar an dlí air. Tugadh an ceist ós comhar breitheamh na cúirte.

An t-Uas. Dónal Ó Conaill

Ceist achrannach ab ea é agus níor eirigh leis an breitheamh é a réitreach. Bhí Dónal Ó Conaill timpeall ag an am agus cuireadh fios air suíd ,feachaint an bhféadfadh sé an ceist a réiteach – níor éirigh leis . Bhí seachtain iomlán caite sa chúirt ag cur agus ag cúiteamh. Bhí suim mhór airgid á lorg ag an mbuachaill dall agus ní raibh pingin rua ag an sábhalaí – bhí a fhios san ag Dónal Ó Conaill.

Oíche amháin nuair a bhí Dónal ag dul abhaile go Doire Fhionáin ó Cathair Saidhbhín agus é ag trasnú Droichead na hÍne, chuala sé beirt ag caint istigh faoi shúil an droichead – n’fheadar cad a bhí ar súil acu ann ach ceaptar gur ag póitséáil a bhíodar. Ceist na cúirte a bhí mar ábhar cainte acu. “Bhfuil fios agat” arsa duine acu leis an daione eile, “d’fhéadfainn an cheist sin a shocrú gan trioblóid ar bith?” “Arú cuir uait do chuid cuairte” arsa an fear eile – “féach nach feidir le Dónal Ó Conaill féin an cheist sin a réiteach. “

Áit timpeall Droichead na híne

“Bhuel anois” arsa an chéad duine ‘’do thógfainn an lad óg sin ar ais go dtí an carraig céanna. Chuirfinn in áirde ar an gcarraig é. Chaithfinn isteach san uisce é. Dá bhféadfadh sé teacht slán on bhfarraige gan cabhar ó éinne thabharfainn lear mór airgid dó agus munar bhféadfadh sé teacht go tír –d’fhágfainn ann é.’’ Haha, bhí freagra na ceiste ag Dónal Ó Conaill ansin. Bhí bog sodar faoi ag dul isteach go teach na cúirte ar an lá dar gcionn. Chuir sé an socrú céanna ós comhair an bhreitheamh (a chúala sé faoin droichead) ghlac an breitheamh leis an réiteach sin. Bhí ar do dhuinne an cúirt a fhágaint gan pigin rua. Sin é mo scéalsa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s